Show room

Kontakt informacije

Romantičan i prefinjen, model Contempo je dizajniran da se uklopi u svaki prostor i zadovolji sve potrebe. Prošlost i sadašnjost spajaju se u savršenom spoju tradicije i inovacija. Na izbor onih koji ga uzimaju  zavisi da li će istaći jedan ili drugi aspekt: njegov šarm ostaje nepromjenjen.